Nye sommerhusområder

30-09-2010

Miljøministeren har udstedt to landsplandirektiver om udlæg af nye sommerhusområder. Der bliver hermed lagt rammer for 1.180 nye sommerhusgrunde. De nye sommerhuse skal placeres i 33 områder i landet.

Miljøministeren har udstedt to landsplandirektiver om udlæg af nye sommerhusområder. Der bliver hermed lagt rammer for 1.180 nye sommerhusgrunde.  De nye sommerhuse skal placeres i 33 områder i landet. Landsplandirektiverne fastlægger de nærmere retningslinjer for de nye grunde.

De udpegede områder er valgt efter ansøgning fra kommunerne og på baggrund af en offentlig høring. 1000 af de nye sommerhusgrunde ligger i yderområder af Region Midtjylland, Region Sjælland og på Bornholm. 180 sommerhusgrunde ligger i nærheden af større byer som fx Esbjerg, Kolding, Odense og i hovedstadsområdet.

De nye sommerhusområder indgår i det antal på i alt maksimalt 8.000 nye sommerhusgrunde, som blev mulig gennem en ændring af planloven i 2004. Med de to landsplandirektiver er der i alt sammen med tidligere landsplandirektiver udlagt nye sommerhusområder med plads til 7.980 sommerhusgrunde.

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Midtjylland, Region Sjælland og Bornholm (pdf 30 mb)

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande (pdf)

Høringsnotater

Notat om høringssvarene til Forslag til landsplandirektiv for 1000 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Midtjylland, Region Sjælland og Bornholm (pdf)

Notatet sammenfatter de 39 høringssvar til Forslag til landsplandirektiv for 1000 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Midtjylland, Region Sjælland og Bornholm og omtaler de ændringer i landsplandirektivet, som høringssvarene har givet anledning til.

Notat om høringssvarene til Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande (pdf)

Notatet sammenfatter de 12 høringssvar til Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande og omtaler de ændringer i landsplandirektivet, som høringssvarene har givet anledning til.