Nyt liv til Harrild Hede

20-09-2010

Miljøminister Karen Ellemann (V) lancerer nu den første samlede genopretningsindsats for at bevare de jyske heder, der er truet af tilgroning, næringsstofbelastning og angreb fra lyngbillen.

- Det er vigtigt, at vi gør en indsats for at bevare de forskellige danske naturtyper. Hederne, der engang dækkede store dele af Danmark, er til dels menneskeskabte og de har derfor også stor kulturhistorisk betydning. Hedens betydning understreges af, at hedelyng og heden som naturtype er en del af den danske naturkanon , påpeger Karen Ellemann.

Projektet indeholder en redningsplan for hederne til 30 millioner kr. Halvdelen af pengene er såkaldte Life-midler fra EU, mens den anden halvdel kommer fra Miljøministeriet. Knap halvdelen af pengene forventes anvendt på Harrild Hede og andre hedearealer i Nørlund Plantage, som ligger i Ikast-Brande kommune. Nogle af pengene er afsat til formidling af projektet. Det baner måske vej for at etablere et naturcenter ved Harrild Vandmølle. Dette naturcenter skal bl.a. give skolebørn og turister viden om hedens helt specielle natur- og kulturhistorie og fortælle om de plejetiltag, der sættes iværk som en del af redningsplanen. Hvis planerne realiseres, vil Ikast-Brande Kommune derved få et naturcenter liggende centralt i kommunen med nogenlunde lige langt til Ikast, Brande og Nørre Snede.

Læs mere i pressemeddelelse