Mødereferat fra Hjortevildtgruppen region Midtjylland

07-09-2010

Torsdag den 26. august blev der afholdt møde i den lokale hjortevildtsgruppe region Midtjylland.

Læs referater fra dette og tidligere møder, samt information om gruppen på:

Hjortevildtgruppen region Midtjylland