Kronvildt nedlagt i Feldborg-Kompedal jagtsæson 2009/2010

07-09-2010

Siden 2002 har Skov- og Naturstyrelsen – Midtjylland forsøgt at skabe et overblik over den lokale afskydning af kronvildt.

Opgørelsen tager udgangspunkt i henholdsvis Kompedal plantage og Borbjerg- , Ndr. Feldborg- og Sdr. Feldborg plantager, samt disses naboområder. Opgørelsen omfatter nedlagt kronvildt fordelt på alder og køn i det omfang disse oplysninger er kendte.

Læs hele opgørelsen jagtsæson 2009/2010