Stærkt reduceret projekt i Lille Torup

29-09-2010

Planerne om den store udvidelse af gaslageret i Lille Torup bliver nu kraftigt reduceret. Energinet.dk ønsker ikke længere at udskylle ni nye hulrum (kaverner), men vil nøjes med at vedligeholde og genudskylle de eksisterende.

Planerne om den store udvidelse af gaslageret i Lille Torup bliver nu kraftigt reduceret. Energinet.dk ønsker ikke længere at udskylle ni nye hulrum (kaverner), men vil nøjes med at vedligeholde og genudskylle de eksisterende.

Det har Miljøcenter Aarhus modtaget meddelelse om i går.

Miljøcenter Aarhus har herefter besluttet, at man nu fortsætter sagsbehandlingen ud fra de nye forudsætninger – uden at iværksætte en ny VVM-redegørelse eller ny høring.

”Den mindre del af miljøpåvirkningen, der omfatter genudskylningen, har været præsenteret særskilt i høringsmaterialet. Derfor vurderer vi, at der ikke er behov for en ny høringsfase for det langt mindre projekt. Alle de høringssvar, som er indsendt i forbindelse med den afholdte offentlighedsfase, vil fortsat indgå i sagens behandling, selv om det nu er kraftigt reduceret,” siger direktør Hans J. Høyer, Miljøcenter Aarhus.
Hvis Energinet.dk på et senere tidspunkt ønsker at udvide med nye hulrum, vil det derimod kræve en hel ny sagsbehandling og en helt ny VVM-redegørelse.

Miljøcenter Aarhus vurderer i øjeblikket de indkomne bemærkninger fra høringsfasen. De vil blive kommenteret i en sammenfattende redegørelse, som sendes til udtalelse hos de berørte kommuner senere på året, inden miljøcentret træffer afgørelse i sagen.

Yderligere oplysninger:
Direktør for Miljøcenter Aarhus, Hans J. Høyer, tlf. 72 54 86 00.