Ny arealer til test af store vindmøller

21-09-2010

Først var der 125 – nu er der 29. Og snart bliver de reduceret til ca. 5 forslag til nye testpladser for store vindmøller.

Først var der 125 – nu er der 29. Og snart bliver de reduceret til ca. 5 forslag til nye testpladser for store vindmøller.

Miljøminister Karen Ellemann forelagde den 14. september et nyt delresultat af søgningen efter pladser til ca. 5 mindre testpladser for store vindmøller. Det skete for partierne bag vindmølleaftalen, der også omfatter opførelsen af det nye nationale testcenter i Østerild. Desuden indgår Danmarks Naturfredningsforening, KL, Vindmølleindustrien og Risø DTU i arbejdet.

By- og Landskabsstyrelsen har i flere omgange screenet Danmark for at finde ca. 5 steder i landet, der er egnede til at opføre mindre testpladser for meget store vindmøller. Søgningen er sket ved at frasortere efter objektive kriterier, f.eks. vindstyrke. Første screening samt forslag til arealer fra Vindmølleindustrien og kommunerne udgjorde 125 arealer. Dernæst er der frasorteret efter yderligere objektive kriterier, f.eks. fredede områder, og Vindmølleindustrien og Risø DTU har frasorteret umiddelbart uegnede områder ud fra vindtekniske kriterier. Det har givet 21 arealer. Hertil kommer 8 arealer ved Kallesmærsk og Stauning, som efter aftale med forligspartierne også skal undersøges.

”Nu kan vi ikke komme videre med objektive kriterier, men er nødt til at miljøvurdere de enkelte arealer. Det kan måske lyde enkelt at finde ca. 5, når vi har 29 at vælge imellem, men det vil helt sikkert vise sig, at mange af dem er åbenlyst uegnede. Men forligsparterne og regeringen har valgt at lægge resultatet frem nu for at sikre fuld åbenhed, så ingen bagefter kan føle sig utrygge ved, om vi måske har sprunget oplagte muligheder over,” siger kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup, By- og Landskabsstyrelsen.

Under den kommende miljøvurdering skal man blandt andet undersøge konsekvenserne af støj fra møllerne i de enkelte områder, og de berørte kommuner og andre relevante myndigheder skal høres.

De nye testpladser bør ikke forveksles med det nationale testcenter i Østerild. De fem pladser, man nu leder efter, skal kun have minimum to møller pr. plads – i Østerild er der syv på stribe. De nye pladser vil fylde ned til 54 hektar, mens det nationale center er på 450 hektar.

Mange kommuner har meldt i alt 20 arealer ind, som de ønsker kan blive testpladser, og flere af dem er afvist, fordi forslagene ikke opfylder de objektive kriterier, der gælder prototyper. Men de kan komme i betragtning til nye testpladser til serie 0-møller, dvs møller der er udviklet, men kræver de sidste tests inden produktionen. Disse pladser stiller ikke helt samme krav til f.eks. vindhastighed og størrelse på vindfeltet – området foran møllerne - som prototyper.

Danmarkskort med mulige placeringer:


Hent billedet i stort format (pdf)


Materiale fra workshop d. 14. september 2010 for forligskredsen, KL, Danmarks Naturfredningsforedning, Risø DTU og Vindmølleindustrien:

Bruttoliste:

Nettoliste: