• Totalt stop for handel med horn fra næsehorn

  23-12-2011

  Går man med tanker om at sælge det gamle næsehorns horn fra kaminhylden, må man tænke om igen.

 • Flydende fælder skal bekæmpe mink

  23-12-2011

  Ny forvaltningsplan af mink åbner mulighed for, at man kan benytte flydende slagfælder mod det lille pelsdyr. Nye frivillige netværk skal beskytte sårbare fugle..

 • Glædelig jul og godt nytår

  22-12-2011

  Naturstyrelsen holder lukket mellem jul og nytår, fra den 24. december til og med den 1. januar. Vi ønsker alle glædelig jul og godt nytår.

 • Mulige modeller til betaling af spildevand

  22-12-2011

  Hvis udgifterne til rensning af spildevand i højere grad skal afspejle, hvad kunderne får for deres penge, ville det blive dyrere for boliger og små virksomhede..

 • Minister vil måle byens puls

  22-12-2011

  Kan man måle byens puls? Og hvis man kan - kan den så gøres op i kroner og ører?

 • Se de færdige vandplaner

  22-12-2011

  Så er vandplanerne færdige. Målene er sat for den indsats, der frem til 2015 skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer. Nu er det op til kommunerne..

 • Her rammer oversvømmelser værst

  22-12-2011

  Ti områder i Danmark vil blive ramt hårdt af oversvømmelser, hvis de blev udsat for ekstrem stormflod eller monsterregn.

 • Overblik over detailhandlen

  21-12-2011

  Planlovens detaljerede regler sikrer, at langt de fleste har rimelig adgang til at købe ind. 70 procent af befolkningen har under 2 kilometer til butikker med d..

 • Ålekvabber under lup

  21-12-2011

  Fremover skal der holdes mere øje med ålekvabber i danske farvande. Målet er at blive klogere på, hvorfor ålekvabber ofte rammes af misdannelser.

 • Sjællands største mose ryddet for træer

  19-12-2011

  Tilgroning med træer og buske har i mange år truet naturen i Holmegaards Mose. Men nu er det slut.

Søg i arkivet