Biotopplaner skal anmeldes inden 1. maj

08-04-2011

Anmeldelse til Naturstyrelsens lokale enheder skal ske inden 1. maj 2011 for udsætning af fasaner/agerhøns i 2011.

Udsætning af fasaner og agerhøns kræver som udgangspunkt, at der udarbejdes, anmeldes og gennemføres en biotopplan.

Anmeldelse til Naturstyrelsens lokale enheder skal ske inden 1. maj 2011 for udsætning af fasaner/agerhøns i 2011.

Der kan læses mere om, hvor der skal udarbejdes biotopplaner og hvordan det skal gøres, på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Ved anmeldelse af en biotopplan til Naturstyrelsens lokale enhed, skal følgende dokumenter indsendes:

• Anmeldelsesskema
• Pointskema
• Et kort (maks. 1:10.000) over biotopplanejendommen, med en angivelse og beskrivelse af, hvilke tiltag der gennemføres, og hvor på ejendommen det sker. Man kan vælge at lave beskrivelsen enten i selve kortet eller på et særskilt stykke papir. Det skal fremgå af beskrivelsen hvornår de enkelte tiltag er/vil blive gennemført, og om der er variationer i tiltaget i forhold til tidligere år.

På hjemmesiden ligger nu også et eksempel på, hvordan en biotopplananmeldelse kan se ud. Det er også her anmeldelsesskemaet og pointskemaet ligger.

Der er endvidere som noget nyt lavet et særskilt skema til indberetning af udsætninger af mere end 1 fasan/agerhøne pr. ha, på de ejendomme der ikke skal lave biotopplaner, fordi de enten ikke har landbrugsmæssige arealer eller er blandingsejendomme med mindre end 22 ha landbrugsmæssige arealer. Indberetningskravet er nærmere beskrevet i vejledningen om udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns, som ligger på hjemmesiden.