Grundig gennemgang af alle høringssvar om vand- og naturplaner

15-04-2011

4099. Så mange høringssvar har Naturstyrelsen

4099. Så mange høringssvar har Naturstyrelsen modtaget, siden styrelsen for et halvt år siden sendte 246 naturplaner og 23 vandplaner i offentlig høring. Nu begynder den grundige gennemgang af hver eneste henvendelse.

- Jeg tror aldrig, styrelsen har fået så mange tilbagemeldinger på vores arbejde, og det er vi glade for. Nu går vi alle høringssvarene seriøst og grundigt i gennem og får samlet alle gode idéer op, ” siger vicedirektør Helle Pilsgaard, Naturstyrelsen.

I de næste to måneder vil medarbejdere fra Naturstyrelsen gennemgå alle høringssvarene. De bliver samtidig sorteret efter, om de handler om specielle lokale forhold, eller om en det er en overordnet landsdækkende problemstilling.

Samtidig vil der blive taget hul på en lang møderække med kommuner, organisationer og berørte erhverv. Den intense dialog vil medvirke til, at høringssvarene bliver fuldt belyst, inden Naturstyrelsen tager stilling til, om der skal laves ændringer.

Alle høringssvarene samles og præsenteres for ministeren i et høringsnotat. Herefter beslutter regeringen den endelige udformning af vand- og naturplanerne.

Se alle høringssvarene på Naturstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger:
Jørgen Bjelskou, kontorchef, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 92 (Vandplaner)
Flemming Nielsen, kontorchef Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 22 (Naturplaner)