Haveejere skal stoppe oversvømmelser

11-04-2011

Miljøministeriet og Haveselskabet igangsætter nu et projekt for at forebygge oversvømmelser efter ekstrem regn. Haveejerne skal inddrages i løsningerne.

Miljøministeriet og Haveselskabet igangsætter nu et projekt for at forebygge oversvømmelser efter ekstrem regn. Haveejerne skal inddrages i løsningerne.

Der falder op imod 840 millioner kubikmeter regnvand på de danske parcelhusgrunde hvert eneste år. Store mængder af regnvandet ledes direkte i kloakken og sender kloaksystemet på overarbejde.

Hvis haveejerne begynder at bruge regnvandet intelligent, anlægger tørstende bede og klimavenlige indkørsler, bygger faskiner eller får blomstertag på carporten, så kan samfundet spare millioner på kloakrenovering.

Haveselskabet og Miljøministeriet og er derfor gået sammen om et projekt ”Regnvand i haver og parker”, der skal udvikle redskaber til kommuner og borgere, der kan fremme boligområders afkobling af regnvand fra kloakken.

Mange kommuner har et ønske om at fremme afkoblingen af regnvand fra kloakken i boligområder, hvor kloakkapaciteten er for lille, men der er endnu ingen eller få eksempler på, hvordan en kommune med succes kan hjælpe til, at det sker i områder, hvor kommunen ønsker det.

Stor interesse hos haveejerne
Ifølge Haveselskabets direktør Ole Münster er haveejerne meget interesserede i at bidrage til løsningen af regnvandsproblemerne.

En vigtig del af projekt ”Regnvand i haver og parker” er at få bragt de mange aktører som kommuner, forsyningsvirksomheder og anlægsgartnere sammen om en række workshops. Projektet vil blandt andet fokusere på, hvilke planter der både kan tåle tørke og meget regn, så Haveselskabet kan give de bedst mulige råd til haveejerne, og der vil også blive set på de sundhedsmæssige aspekter af at bruge regnvandet.

Projektet ”Regnvand i haver og parker” bliver sat i gang nu og vil vare et år. Projektet gennemføres som et partnerskab med tilskud fra den Miljøteknologiske handlingsplan.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Thomas Bruun Jessen, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 91
Direktør Ole Münster, Haveselskabet, tlf.  30 59 68 88