Fra monsterregn til mønsterregn

26-08-2011

Udsigten til monsterregn kan nok få mange byboere til at gyse efter en sommer, der har været rig på oversvømmede kloakker og gennemblødte kældre. Men hvis vi bliver bedre til at lede regnen ud i haver og parker

Udsigten til monsterregn kan nok få mange byboere til at gyse efter en sommer, der har været rig på oversvømmede kloakker og gennemblødte kældre. Men hvis vi bliver bedre til at lede regnen ud i haver og parker - i stedet for ned i kloakkerne - kan de store regnmængder faktisk gøre nytte.

At gøre monsterregn til mønsterregn er målet for et nyt partnerskab mellem Miljøministeriet og Haveselskabet, der er finansieret af Miljøministeriets miljøteknologiske handlingsplan.

På initiativets første møde, der blev afholdt i dag, har man diskuteret, hvad der skal til for at gøre det interessant for haveejere og boligselskaber at nyttiggøre regnen.

- Vi er blevet vænnet til, at regnen blot er noget, der løber ned i kloakken. Men jeg tror, de fleste, der har oplevet sommerens massive regnskyl, har fået øjnene op for, at vi bliver nødt til at tænke nyt. Både fordi vi er tvunget af kloakker, der ikke kan følge med stigende regnmængder. Og også fordi regnen er en nyttig ressource for grundvandet, naturen og mennesker, hvis vi håndterer den rigtigt, siger miljøminister Karen Ellemann.

Afløbsrøret skal vendes
Partnerskabet skal blandt andet udvikle en række værktøjer og indsamle viden, der kan gøre det mere attraktivt for flere at vende afløbsrøret ind i haven i stedet for ud i kloakken.

Det handler blandt andet om at:
- udvikle såkaldte regnvandsbede med planter, der både kan trives med store mængder vand, men også kan klare tørke.
- udvikle bedre faskiner, der er ikke så nemt stopper til, og som er nemmere at vedligeholde. Faskinerne nedsiver regnvandet i haverne, så det med tiden kan blive til drikkevand.
- sprede information og formidle de gode eksempler videre til haveejere og boligselskaber.
- give mulighed for, at der kan laves kanaler og søer, der kan opsamle regnvand. For eksempel er Boligselskabet Vestergården i Glostrup langt fremme med at lave områder med kanaler og mindre søer, som kan opsamle regn og samtidig være rekreativt område.

- Der er en lang række barrierer, som skal nedbrydes for, at haveejerne kan være med til at gøre monsterregn til mønsterregn. Det er ikke kun politikerne, der skal i arbejdstøjet. Vores partnerskab har understreget, at der er behov for holdningsændringer hos både haveejere, kommuner og forsyningsvirksomheder. Der er brug for langt større viden og for at få demonstreret projekter , siger Ole Münster, direktør i Haveselskabet.

De nye værktøjer, der udvikles i partnerskabet, vil bidrage til, at gøre det nemmere for kommuner og vandselskaber at løfte opgaven med at håndtere regnvandet og forebygge oversvømmelser.

Ved siden af partnerskabet med Haveselskabet er miljøministeren ved at se på, hvordan det er muligt at give rabat til haveejere, der leder regnvand ned i jorden i stedet for i kloakken.

Yderligere oplysninger:
Direktør Ole Münster, Haveselskabet, tlf.: 3059 6888.
Landskabsarkitekt Lone Ververs Jansson, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 4744