Hø giver madglæde

25-08-2011

Hø fra enge er godt! Dyr, der spiser eng-hø, får en særlig eftertragtet smag af dansk sommer – og høaske kan endda bruges som krydderi.

Hø fra enge er godt! Dyr, der spiser eng-hø, får en særlig eftertragtet smag af dansk sommer – og høaske kan endda bruges som krydderi.

Derfor er Naturstyrelsen med, når der i weekenden 27. – 28. august er MAD Food Camp på Refshaleøen i København. Styrelsen er meget interesseret i at sprede budskabet om hø i maden, for det kan øge efterspørgslen og dermed gavne biodiversiteten:

- Vi kan faktisk spise os til en rigere natur. Hvis forbrugere efterspørger produkter, der kommer fra engen, kan vi få flere og større enge. Det vil give et kærkomment bidrag til en rigere natur i Danmark, siger biolog Henrik Jørgensen, Naturstyrelsen.

Høenge hører til de mest artrige naturtyper. Engblomme og gøgeurter er eksempler på planter, der er sjældne i Danmark, men som trives på engene. På de mest blomsterrige enge er der over 200 forskellige slags planter. Mange dyr, ikke mindst dagsommerfugle, trives på engene.

Naturstyrelsen samarbejder med frivillige høslætlaug om pleje af enge 10 steder fordelt i hele landet.

Sving selv leen
Du har i øvrigt mulighed for selv at prøve at svinge leen og pleje eng, når Naturstyrelsen Østsjælland slår engen ved Småsøerne mellem Buresø og Bastrup Sø nær Farum. Arrangementet finder sted tirsdag 30. august klokken 15-17 og er åbent for alle.

Læs mere om MAD Food Camp

Yderligere oplysninger:
Biolog Henrik Jørgensen, Naturstyrelsen, 72 54 25 23 (MadFood Camp)
Skovfoged Jens Nielsen, Naturstyrelsen, 72 54 33 14 (Engpleje ved Bastrup Sø)