Mårhund sættes fri i Kronjylland

19-08-2011

Naturstyrelsen Kronjylland og Danmarks Jægerforbund slipper i dag en mårhund løs. Den skal hjælpe til i kampen mod den invasive art.

Mårhunden er en trussel mod den danske natur - især ynglefugle på jorden. Derfor sætter Naturstyrelsen Kronjylland og Danmarks Jægerforbund i dag kl. 15 en hanmårhund fri med en GPS-sender om halsen - et såkaldt Judashalsbånd.

Målet er, at mårhunden skal lede til hunner og unger, der indfanges, så arten kan forhindres i at sprede sig. Indsatsen er en del af Miljøministeriets indsatsplan for bekæmpelse af mårhund.

- Nu får vi endnu en mårhund til at lede os på sporet af dens artsfæller, og det er en stor hjælp, så vi kan nå vores målsætning om, at Danmark skal være fri for en ynglende bestand af mårhund i 2015 , siger vildtkonsulent Ole Daugaard Petersen fra Naturstyrelsen Blåvandshuk.

Mårhunden er en såkaldt invasiv art på linje med for eksempel dræbersnegle, bjørneklo og sortmundet kutling. Mårhunden udgør ikke alene en trussel for en række dyrearter, men den kan også være til fare for mennesker, da den kan være bærer af sygdomme og parasitter, som kan overføres til mennesker.

Flere mårhunde fanget
De første mårhunde er allerede fanget, efter at indsatsplanen blev vedtaget i december 2010. Den nye indsatsplan har betydet, at der indføres en række nye teknologiske metoder til at fange mårhunde. Når Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund fanger mårhunde – eller får dem indleveret – bliver hundene steriliseret. Derefter bliver de mærket med en GPS-sender.

Mårhunden bliver efterfølgende sluppet løs igen på samme sted, som den blev fanget. En mårhund med en GPS-sender om halsen kan også flyttes til et nyt område, hvor der formodes at være forekomst af mårhund.

En genudsat og GPS-mærket mårhund vil altid straks søge tilbage til sin mage eller opsøge en ny mage. Når den mærkede mårhund har fundet en mage, kan den opspores, og magen aflives eller mærkes.

Siden projektets begyndelse er der i alt udsat otte mårhunde med GPS-sendere.

Vildtkameraer overvåger udbredelse
Ud over GPS-teknologien er der også indført et overvågningssystem, der giver mulighed for at overvåge forekomsten af mårhund. Det giver en vigtig mulighed for tidligt at opdage, hvis mårhunden breder sig til nye områder.

Systemet (Early Warning System) består af et net af permanent opstillede vildtkameraer med infrarød optagelse og bevægelsessensor. Kameraerne er rettet mod en markering med duftsekret af gråræv. Mårhunden markerer på gråræv sekret – på linje med en række andre dyr – og dermed bliver mårhunden registreret.

Naturstyrelsen har i samarbejde med Danmarks Jægerforbund etableret et system i Sønderjylland, hvor der nord for grænsen er opsat kameraer i en linje tværs over Jylland. Der er i alt opstillet 30 kameraer både på private og offentlige arealer. Naturstyrelsen arbejder stadig på at finde de endelige placeringer for alle varslingssystemerne.

Regler skærpet
Samtidig med at indsatsten er skærpet, er regler for at holde mårhund også blevet skærpet. En ny bekendtgørelse fra 1. juli betyder, at alle mårhunde i fangenskab skal chipmærkes og registreres hos Naturstyrelsen senest den 15. oktober 2011.

Det er samtidig blevet forbudt at handle, overdrage og forsende levende mårhunde i Danmark, og det bliver ligeledes forbudt at importere og eksportere mårhunde. Det vil dog være tilladt at transportere en mårhund til dyrlæge, hvis der måtte være behov for det.

Yderligere oplysninger:

Vedrørende indsatsplanen: Vildtkonsulent Ole Daugaard Petersen, Naturstyrelsen Blåvandshuk, e-mail: Obfuscated Email, tlf.: 7254 3529

Vedrørende den nye bekendtgørelse: Cand. Scient. Lise Bach Hansen, Naturstyrelsen Haraldsgade, e-mail: Obfuscated Email, tlf.: 7254 2420.