Miljøministeren baner vejen for grøn udviklingspark

24-08-2011

Miljøminister Karen Ellemann vil have fjernet de forhindringer, som spænder ben for det nye forsknings- og erhvervsområde i cleantech ved DTU Risø i Roskilde, Risø Park.

Miljøminister Karen Ellemann vil have fjernet de forhindringer, som spænder ben for det nye forsknings- og erhvervsområde i cleantech ved DTU Risø i Roskilde, Risø Park.
Fingerplanen, som sætter den overordnede ramme for udviklingen af hovedstadsområdet, giver i dag ikke mulighed for, at en erhvervspark i den størrelsesorden placeres ved Risø.
Miljøministeren har i foråret 2011 igangsat arbejdet med en revision af Fingerplanen, og en ny Fingerplan forventes færdig i 2012.
I dag kan der kun gennemføres større byudviklingsprojekter inden for de såkaldte byfingre, og større arbejdspladser skal placeres mindre end 600 meter fra en station. Ministeren vil sikre, at der findes en løsning, der fjerner disse hindringer for Risø Park, og lægger vægt på, at der via busser sikres god kollektiv trafikbetjening til de nye arbejdspladser.
Forsknings- og erhvervsområdet Risø Park er et samarbejdsprojekt mellem DTU, Roskilde Kommune, RUC og Region Sjælland, der med baggrund i synergi mellem virksomheder og forskning skal tiltrække cleantech virksomheder fra hele verden.
Risø Park har potentialet til at blive en af Europas førende udviklingsparker
for cleantech-aktiviteter, og flere investorer fra udlandet har allerede vist interesse. Fuldt udbygget forventes Risø Park at generere 4000-5000 arbejdspladser alene i Risø Park.
Miljøministeriet har været i tæt dialog med Økonomi- og erhvervsministeriet om projektet, og der er enighed om, at Risø Park har et stort erhvervsmæssigt potentiale.
Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Marie Andersen, Miljøministeriet, mobil 40 61 38 73, e-mail: Obfuscated Email
Kontorchef Kåre Svarre Jakobsen, mobil 40 85 35 11, e-mail: Obfuscated Email