Minister på fynsk natur-rundtur

23-08-2011

Miljøminister Karen Ellemann vil have landmændene til at bidrage til en rigere natur. Derfor møder hun i dag de fynske landmænd til debat om, hvordan man kan skabe mere natur på deres arealer.

Miljøminister Karen Ellemann vil have landmændene til at bidrage til en rigere natur. Derfor møder hun i dag de fynske landmænd til debat om, hvordan man kan skabe mere natur på deres arealer. Derudover skal ministeren se et nyt system til beskyttelse af honningbier, inden hun diskuterer biodiversitet med eleverne på Ryslinge Højskole.

Dyr og planter skal have plads og sammenhængende områder for at blive stærkere, og det skal alle dele af samfundet være med til at sikre. Derfor kommer Karen Ellemann med et opråb til de fynske landmænd, så også de i fremtiden kan være med til at sikre, at naturen får bedre vækstbetingelser. Det sker på et debatmøde i Vissenbjerg i dag.

Beskyttelse af honningbier
Netop beskyttelse af naturen og biodiversitet er en af miljøministerens mærkesager. Og bio-diversiteten kan også komme landmændene til gode. For eksempel i beskyttelsen af honningbien, der står for den vigtige bestøvning af afgrøderne. Ministeren lægger derfor også vejen forbi en biavler i Gislev, som vil demonstrere et helt nyt system, der skal være med til at beskytte og overvåge den vigtige honningbibestand. Systemet, Det Centrale Bigårdsregister, bygger på data fra Kort & Matrikelstyrelsen og giver blandt andet myndighederne mulighed for hurtigt og præcist at informere biavlere om bisygdomme og angreb af skadedyr.

Oplæg på Ryslinge Højskole
Det er dog ikke kun landmænd, som ministeren vil drøfte naturen med. Dagen rundes af på Ryslinge Højskole, hvor Karen Ellemann vil optræde med sit roadshow om, hvorfor den truede biodiversitet er et af menneskehedens største problemer lige nu.

Ministerens program på Fyn tirsdag den 23. august 2011:
Kl. 13.30-15.30
Debatmøde om biodiversitet i det åbne land - landbruget som en del af løsningen. Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg.

Kl. 16.15-17.15
Besøg hos biavler Jes Rasmussen. Rundvisning og demonstration af det Digitale Centrale Bi-gårdsregister. Pilekrogen 3, 5854 Gislev

Kl. 18.00-21.30
Ryslinge Højskole. Ministeren præsenterer fra kl. 19.30 sit debatoplæg "Biodiversitet - en folkesag".

Yderligere oplysninger:
Pressechef Mette Thorn tlf. 25 61 71 70, e-mail: Obfuscated Email