Møns Klint lukket for adgang på grund af risiko for skred

17-08-2011

Naturstyrelsen har lukket adgangen til stranden nedenfor Møns klint efter flere mindre skred, hvor små partier af klinten er røget ned på stranden og ud i vandet.

Naturstyrelsen har lukket adgangen til stranden nedenfor Møns klint efter flere mindre skred, hvor små partier af klinten er røget ned på stranden og ud i vandet.

Skreddene sker, fordi den sidste tids store regnmængder har mættet klintens ler, sand og grus med vand, så overfladen bliver ustabil.

- Det er i øjeblikket forbundet med en forøget risiko at færdes på stranden under Møns Klint. Derfor er hele stranden og trapperne lukket af for besøgendes adgang indtil videre. Vi beder indtrængende folk om at respektere afspærringerne, siger skovfoged H.C. Gravesen, Naturstyrelsen Storstrøm.

Naturstyrelsens medarbejdere på Møns Klint vurderer løbende, hvornår det igen er sikkert at åbne for adgang til stranden. Tidspunktet afhænger blandt andet af den kommende tids nedbørsmængder.

Sidste gang stranden ved Møns Klint var lukket på grund af risiko for skred var i foråret 2007. Dengang også efter kraftig regn. Normalt er risikoen for skred lille om sommeren.

Besøgende på Møns Klint kan fortsat få gode oplevelser, hvis man færdes med forsigtighed og omtanke - for eksempel på stien på toppen af klinten, hvor der ikke er en forøget risiko.

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at færdsel på Møns Klint sker på eget ansvar.

Yderligere oplysninger:
Skovfoged H. C. Gravesen, Naturstyrelsen Storstrøm, tlf.: 25 60 27 14, e-mail: Obfuscated Email