Nye jagttider på hjortevildt

30-08-2011

I år skal jægerne være ekstra opmærksomme, når jagten på kron- og dåhjorte går ind torsdag 1. september. Flere steder i landet har man nemlig vedtaget særlige jagttider for hjortene.

I år skal jægerne være ekstra opmærksomme, når jagten på kron- og dåhjorte går ind torsdag 1. september.

Flere steder i landet har man nemlig vedtaget særlige jagttider for hjortene. Det gælder bl.a. jagten på de unge hjorte af kronvildt. Formålet er, at flere dyr bliver ældre, så bestandene får en mere naturlig sammensætning af unge og gamle dyr.

De nye jagttider fremgår af Naturstyrelsens bekendtgørelse om jagttid, som trådte i kraft den 1. april i år. Se jagttiderne her

Ændringerne betyder blandt andet, at kronhjorte med gevirer med mindre end ni sprosser (takker) på geviret først må jages fra 1. oktober i visse områder. Andre steder går jagten på disse dyr først ind den 16. oktober. Desuden er det nogle steder kun er tilladt at dyrke såkaldt pürch-jagt og lignende jagtformer, hvor jægeren har god tid til at se dyrene an, inden han skyder. Visse steder – blandt andet i Nordjylland - er dåvildt og kronvildt helt fredet.

Antallet af sprosser på geviret giver et fingerpeg om dyrets alder. En kronhjort med ni sprosser er normalt mere end tre et halvt år gammel.

De ændrede jagttider er blevet til blandt andet blevet til på baggrund af ønsker fra de 12 lokale hjortevildtgrupper, spredt over hele landet. I grupperne sidder jægere, landmænd, skovbrugere og grønne organisationer og vurderer, hvordan man lokalt får den bedst mulige bestandsstørrelse og køns- og alderssammensætning.

Målet er en naturlig sammensætning med både unge og gamle dyr, hanner og hunner, der giver befolkningen gode muligheder for at opleve hjortevildtet i naturen samtidig med, at landmændene ikke får for store skader på deres afgrøder.

Yderligere oplysninger:
Vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen, Naturstyrelsen, tlf: 7254-3663 / 2031-1180 (Vestjylland)
Vildtkonsulent Ivar Høst, Naturstyrelsen, tlf: 7254-3896 / 2066-8230 (Nordjylland)
Vildkonsulent Sten Fjederholt, Naturstyrelsen, tlf: 7254-3698 / 2527-6376 (Midtjylland)