Ålekvabber under lup

21-12-2011

Fremover skal der holdes mere øje med ålekvabber i danske farvande. Målet er at blive klogere på, hvorfor ålekvabber ofte rammes af misdannelser.

Fremover skal der holdes mere øje med ålekvabber i danske farvande. Målet er at blive klogere på, hvorfor ålekvabber ofte rammes af misdannelser.

Derfor har Naturstyrelsen besluttet, at ålekvabbehanner skal indgå i det nationale program for overvågning af natur og miljø (NOVANA). I øjeblikket er det kun ålekvabbehunner, der overvåges.
Naturstyrelsen følger dermed anbefalingerne i en rapport om miljøfarlige stoffer og ålekvabber fra DCE Aarhus Universitet. Læs rapporten

PAH’er, organotin og bromerede flammehæmmere er blandt de miljøgifte, der ser ud til at kunne fremkalde misdannelser og tidlig død hos ålekvabber. Meget tyder på, at effekten af stofferne afhænger af, hvilke blandinger de optræder i, fremgår det af undersøgelsen.

Tidligere undersøgelser har vist, at der er flere misdannede ålekvabber med for eksempel deforme øjne og krum rygsøjle i forurenede områder ved Roskilde og Frederiksværk end i et rent havområde ved Agersø, langt fra store byer.
Rapporten er den sidste af i alt tre om misdannelser i ålekvabber.

Yderligere oplysninger:
Cand. techn. soc. Henrik Borg Kristensen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254-4898