Flydende fælder skal bekæmpe mink

23-12-2011

Ny forvaltningsplan af mink åbner mulighed for, at man kan benytte flydende slagfælder mod det lille pelsdyr. Nye frivillige netværk skal beskytte sårbare fugleområder mod mink

Mink. Foto: NST

Naturstyrelsen vil intensivere jagten på mink, der lever frit i den danske natur. Minken er en dokumenteret trussel mod en række fuglearter i vådområderne, som man herhjemme bruger store summer på at passe på.

Et af de nye våben i jagten på minken bliver flydende slagfælder, der slår minken ihjel hurtigt og smertefrit.
Fælderne skal ud og sejle de steder, hvor fuglene skal beskyttes mod minken. Fælderne flyder på vandet for at mindske chancen for, at andre dyr går i dem. Det drejer sig blandt andet om ilder, lækat og skovmår, der alle er arter, som er hjemmehørende i Danmark.

Tilladelsen til at bruge de flydende slagfælder er en del af en forvaltningsplan for mink, som Naturstyrelsen i dag har sendt i høring. Læs forvaltningsplanen

Planen skal sørge for, at der kommer en øget indsats mod mink de steder, hvor den gør mest skade. Som led i forvaltningsplanen, skal oplysningsindsatsen intensiveres over for jægerne, der skal dannes særlige netværk, der skal organisere en frivillig indsats mod minkene, og der skal laves en række forskellige incitamenter for jægerne, så de lettere kan deltage i bekæmpelsen.
- Vi måtte sidste år erkende, at minken nu er så udbredt i Danmark, at den ikke kan udryddes igen. Derfor har vi nu lavet en plan, hvor vi fokuserer på de steder, hvor den gør mest skade så som Harboøre Tange eller ved Tipperne i Ringkøbing Fjord , siger skovrider i Naturstyrelsen, Thomas Borup Svendsen.

De mink, som lever i den fri natur, er undslupne dyr fra minkfarme, eller efterkommere af undslupne dyr. Det har vist sig, at de godt kan overleve i den danske natur, hvorfor man nu må anse bestanden for at være blivende.

Forvaltningsplanen er i høring til 10. februar 2012.

Yderligere oplysninger : Skovrider Thomas Borup Svendsen, Naturstyrelsen, tlf.: 2320-8858