Her rammer oversvømmelser værst

22-12-2011

Ti områder i Danmark vil blive ramt hårdt af oversvømmelser, hvis de blev udsat for ekstrem stormflod eller monsterregn.

Foto: Colourbox

Ti områder i Danmark vil blive ramt hårdt af oversvømmelser, hvis de blev udsat for ekstrem stormflod eller monsterregn – også kaldet 100 års-hændelser. Derfor skal det nu undersøges, hvordan man beskytter disse ti kystområder i fremtiden, så de bliver skånet for vandskader så godt som muligt.

Det fremgår af en rapport fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet, der udpeger, hvor der i Danmark er risiko for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde i ekstreme tilfælde. Udpegningen er en opfølgning på EU's oversvømmelsesdirektiv, der blev vedtaget efter voldsomme oversvømmelser i Centraleuropa. Læs rapporten

De ti danske risikoområder er: Holstebro, Randers Fjord, Juelsminde, Vejle, Fredericia, Aabenraa, Odense Fjord, Køge Bugt, Korsør og Nakskov.

Planer mod oversvømmelser
For alle ti områder skal der nu gennemføres en nærmere risikoanalyse, og der skal udarbejdes risikostyringsplaner, der kan minimere risikoen.

Udpegningen gælder ekstreme oversvømmelser fra vandløb, søer, havet og fjorde men ikke oversvømmelser fra spildevandssystemerne.
1000 års-hændelser
De ti risikoområder er udpeget ved, at Naturstyrelsen og Kystdirektoratet blandt andet har simuleret en stormflod af en så sjælden styrke, at der statistisk set går 1000 år mellem, at danske kyster rammes så hårdt. Tilsvarende er der 100 år mellem, at monsterregn får vandløb til at gå over deres bredder og forårsage de massive oversvømmelser, rapporten beskriver.

Man har brugt detaljeret viden om otte store stormflodshændelser i perioden 1872 til 2007, ligesom der i beregningerne indgår, at der vil ske en stigning i havvandstanden på 30 centimeter som følge af klimaændringer.

Ved udpegningen er der lagt til grund, at mere end 500 husstande inden for hvert område vil blive berørt, og at der vil ske skader på ejendomsværdier for over to milliarder kroner.

For alle ti områder vil Naturstyrelsen og Kystdirektoratet nu lave en detaljeret risikoanalyse, som omfatter en kortlægning af præcis, hvordan en oversvømmelse vil forløbe, og hvilke konsekvenser, der vil være. Efterfølgende skal kommunerne udarbejde risikostyringsplaner, som vil fokusere på forebyggelse, sikring og beredskab.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen, tlf.:7254-4891