Miljø- og servicemål for vandselskaberne

02-12-2011

På baggrund af Konkurrenceankenævnets kendelser og Forsyningssekretariatets afgørelser over første års prislofter for vandselskaber omfattet af vandsektorloven har Naturstyrelsen lavet et notat, der beskriver praksis på området.

Man kan læse notatet her (pdf)