Minister vil måle byens puls

22-12-2011

Kan man måle byens puls? Og hvis man kan - kan den så gøres op i kroner og ører?

Undersøgelse skal vise, hvilke ønsker borgerne har til deres byer, og om det er en god forretning for investorer at bygge grønne, rekreative bymiljøer.

Kan man måle byens puls? Og hvis man kan - kan den så gøres op i kroner og ører?

Det vil miljøminister Ida Auken undersøge for at sikre, at livet i de danske byer fortsat udvikler sig, så byerne bliver mere og mere attraktive for borgerne - også i krisetider.
For hvis man direkte kan påvise en økonomisk gevinst, når man øger kvaliteten i et byområde, så kan man få flere private til at investere i bykvalitet, simpelthen fordi det er en god forretning.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i områderne omkring København og Aarhus. Først vil den afdække borgernes ønsker til deres byer. Dernæst skal den levere kontante beregninger på, hvad disse ønsker er værd i kroner og ører. Og derefter kan kommunerne bruge resultaterne som et redskab i dialogen med fremtidige investorer, entreprenører og andre om byudviklingen.

Undersøgelsen er inspireret af en tilsvarende i Stockholm. Projektet til to millioner kroner udføres af Københavns Universitet i samarbejde med det svenske firma Spacescape. Bag projektet står også: By&Havn, De Bynære Havnearealer i Aarhus, udviklingsselskabet Kildebjerg Ry A/S, Region Hovedstaden, Københavns, Aarhus, Frederiksberg og Skanderborg Kommune, Ringby kommunerne og De Økonomiske Råds Sekretariat. Naturstyrelsen leder projektet.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, tlf. 7254 4724, e-mail: Obfuscated Email
Pressechef Mette Thorn, Miljøministeriet, tlf. 2561 7170, e-mail: Obfuscated Email