Overblik over detailhandlen

21-12-2011

Planlovens detaljerede regler sikrer, at langt de fleste har rimelig adgang til at købe ind. 70 procent af befolkningen har under 2 kilometer til butikker med dagligvarer.

Planlovens detaljerede regler sikrer, at langt de fleste har rimelig adgang til at købe ind.
70 procent af befolkningen har under to kilometer til butikker med dagligvarer.

Det fintmaskede net af butikker bidrager til, at indkøbene ofte kan klares til fods eller på cykel.

Det er en af mange oplysninger om landets butiksstruktur, der fremgår af Naturstyrelsens nye redegørelse om detailhandlen. Se detailhandelsredegørelsen

Redegøresen viser, at kommunerne med lokal og kommuneplaner sætter rammerne for butikslivet, der fremmer et varieret udbud af butikker i byerne og sikrer, at nye butikker er nemme at komme til.

Men redegørelsen viser også, at det, der især truer handelslivet i de mindre og mellemstore byer, er udviklingen af store butikker og centre uden for bymidten.

Kommunerne oplever desuden, at reglerne om planlægning for detailhandlen er vanskelige at administrere, og de efterlyser øget viden, dialog og vejledning.

Miljøministeren skal ifølge planloven hvert fjerde år afgive en redegørelse, hvor kommune- og lokalplanlægningen for detailhandelsstrukturen belyses og vurderes.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen tlf: 72 54 47 22
Cand. scient. Jane Kragh Andersen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254-4801