Pressebriefing om vandplanerne

01-12-2011

Miljøminister Ida Auken præsenterer indholdet i vandplanerne for pressen i morgen.

Regeringen har truffet beslutning om indholdet i vandplanerne, der skal sikre bedre vandmiljø i Danmark.

Udledningen af kvælstof til det danske vandmiljø skal reduceres, flere ejendomme skal have renset deres spildevand, og forholdene for dyr og planter i danske vandløb skal forbedres. Det skal vandplanerne være med til at sikre.

Miljøministeriet har modtaget flere end 4.000 høringssvar om vandplanerne, hvoraf cirka halvdelen har handlet om vandløb og dræneffekt.

Ved pressebriefingen beretter - foruden miljøminister Ida Auken - afdelingschef i Miljøministeriet Søren S. Kjær om Danmarks kommende vandplaner.

Efter en kort opfølgende høring af vandløbsområdet offentliggøres de endelige vandplaner senere på måneden.

Hvornår: Fredag 2. december kl. 13.00

Hvor: Miljøministeriet, Højbro Plads 4, 1200 København K

Tilmelding:
Pressechef Mette Thorn tlf.: 2561 7170, e-mail: