Prislofter for vandselskaber i 2012

01-12-2011

Forsyningssekretariatet har nu udmeldt prislofterne for 2012.


Forsyningssekretariatet har nu udmeldt prislofterne for 2012.

Ved fastsættelse af prislofterne for 2012 har Forsyningssekretariatet også fået oplysningerne for driften i 2010. Oplysningerne viser, at nogle vandselskaber har faktiske driftsomkostninger, der ligger meget over det prisloft, som er fastsat for det enkelte vandselskab. Det kan for nogle vandselskaber betyde, at de får underskud på budgettet for 2012.

Naturstyrelsen arbejder på et udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen, som styrelsen forventer at sende i ekstern høring omkring årsskiftet.

Ændringerne skal blandt andet afbøde de utilsigtede virkninger af, at udgangspunktet for prisloftet er fastsat med udgangspunkt i årene 2003-2005, hvor der i nogle vandselskaber har været en anden regnskabspraksis end forudsat i prisloftsreguleringen.

Naturstyrelsen forventer, at der i høringsudkastet også vil indgå regler om, hvordan prisloftet kan overholdes samt en række mindre justeringer.

Læs mere om prislofter på Forsyningssekretariatets hjemmeside