Se de færdige vandplaner

22-12-2011

Så er vandplanerne færdige. Målene er sat for den indsats, der frem til 2015 skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer. Nu er det op til kommunerne at føre planerne ud i livet.

Haderslev Fjord. Foto:  Jan Winther

Så er vandplanerne færdige. Målene er sat for den indsats, der frem til 2015 skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer. Nu er det op til kommunerne at føre planerne ud i livet.

Miljøminister Ida Auken præsenterede hovedlinjerne i vandplanerne 2. december, da regeringen havde lagt de endelige rammer for dem. Siden har der været en ekstra høring i forhold til vandløb, og nu er de så færdige.

De 23 vandplaner kan man nu studere nærmere på Naturstyrelsens hjemmeside. Her finder man også information om de overordnede mål med vandplanerne og EU's vandrammedirektiv, der skal sikre vand i god økologisk tilstand i hele EU. Se vandplanerne på Naturstyrelsens hjemmeside

Samlet betyder vandplanerne, at:

• Op til 5.300 km vandløb bliver bragt i god økologisk tilstand

• Op imod 40.000 husstande får forbedret deres spildevandsrensning

• Kommunerne tænker klimatilpasning ind i indsatserne

• Kvælstofudledningen fra landbruget skal reduceres med cirka 9.000 tons frem mod 2015, og derudover vil regeringen fremlægge en køreplan for en reduktion af yderligere minimum 10.000 tons, når Natur- og Landbrugskommissionen har afsluttet sit arbejde.

• Flere danske søer får bedre vand ved at reducere udledningen af fosfor med op til 190 tons.

Nu skal kommunerne udarbejde forslag, hvordan de vil nå målene i vandplanerne. Disse handleplaner skal offentliggøres senest om seks måneder. Herefter skal de i offentlig høring i mindst 8 uger, før de kan vedtages endeligt.

Kommunerne skal vedtage sine handleplaner senest 1 år efter vandplanerne er offentliggjort. Herefter skal kommunerne sætte handling bag planerne.