Styrket samarbejde om naturvejledning

01-12-2011

Naturstyrelsen og Friluftsrådet underskriver 1. december en samarbejdsaftale om naturvejledningen i Danmark.


Jes  Aagaard, Naturvejlederforeningen, Jan Eriksen, Friluftsrådet og Sven Koefoed-Hansen, Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen og Friluftsrådet underskriver 1. december en samarbejdsaftale om naturvejledningen i Danmark.

Aftalen sikrer et styrket samarbejde om naturvejledning og en klar arbejdsdeling, hvor Naturstyrelsen fremover har ansvar for en årlig konference med henblik på udvikling af naturvejledningen og sammenhæng med mange andre initiativer, som foregår i kommuner, organisationer med videre. Friluftsrådet får ansvaret for uddannelse af nye naturvejledere.

Desuden indgår Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Naturvejlederforeningen en aftale, der blandt andet betyder, at parterne styrker dialogen og udviklingen af naturvejledningen i Danmark. Naturvejlederforeningen udarbejder desuden en ny fælles hjemmeside, der samler al information om - og for naturvejlederne.
Naturvejledningen i Danmark har næsten 25 år på bagen. Mere end en million mennesker deltager hvert år i naturvejledning i forbindelse med arrangementer i stat, kommuner, museer eller natur- og friluftsorganisationer.

Yderligere oplysninger
Naturvejleder Annegrete Munksgaard, Naturstyrelsen, tlf.: 7254-2426