Totalt stop for handel med horn fra næsehorn

23-12-2011

Går man med tanker om at sælge det gamle næsehorns horn fra kaminhylden, må man tænke om igen.

Sort næsehorn. Foto: Ikinare

Går man med tanker om at sælge det gamle næsehorns horn fra kaminhylden, må man tænke om igen.

Naturstyrelsen har nemlig besluttet at lukke helt ned for al handel med horn fra næsehorn. Tidligere gav man dispensation til at sælge gamle, lovlige horn, folk havde hjemme, men det er slut nu.

Det sker efter, at nye tal dokumenterer en voldsom stigning i krybskytteri på næsehorn i det sydlige Afrika.

- Al køb og salg af næsehorn er med til at vedligeholde et grusomt marked, der truer med at udrydde de sidste næsehorn. Derfor har Naturstyrelsen besluttet at stoppe al indenlandsk handel med horn fra næsehorn, siger biolog Niels Kurt Nielsen, Naturstyrelsen.

Danskere vil sælge horn
Det seneste år har Naturstyrelsen oplevet en mangedobling af interessen for at sælge horn fra næsehorn. Det er nemlig ikke forbudt at eje et gammelt næsehorn, og Naturstyrelsen har gennem 10 år givet cirka fem dispensationer til salg mellem private af gamle, lovlige horn. Inden forbuddet nu træder i kraft er tallet vokset til 10 på et enkelt år. Samme udvikling ses generelt i EU.

- Der har været en accelererende efterspørgsel efter næsehorn, siden der opstod rygter i Asien om, at pulveriseret næsehorn kunne helbrede alvorlige sygdomme som kræft. Priserne drives op af efterspørgslen efter horn i Asien, og vi har en klar formodning om, at horn, der handles indenfor EU efterfølgende smugles til Asien, for at indgå i det illegale marked, siger biolog Niels Kurt Nielsen, Naturstyrelsen.

Ud over EU har bl.a. Kina indført forbud mod indførsel og handel med horn fra næsehorn. I Kina risikerer man livstid, hvis man dømmes for at smugle horn ind i landet.

Et enkelt horn fra et næsehorn indbringer flere hundrede tusinde kroner på det ulovlige marked.

Handel med horn fra næsehorn er reguleret af fælles EU-regler og den såkaldte CITES-konvention.
Medlemslandene har på et møde i december besluttet, at der skal strammes op på handlen med næsehorns horn indenfor EU, men foreløbig uden at præcisere, hvordan de enkelte lande skal sætte ind.

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Troels Rolf, Naturstyrelsen, tlf.: 2244-5125
Biolog Maj Friis Munk, Naturstyrelsen, tlf.: 7254-2428
Niels Kurt Nielsen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254-2427