Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet på plads

11-02-2011

Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet er nu på plads. Miljøminister Karen Ellemann har netop udpeget bestyrelsesmedlemmerne.


Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet er nu på plads. Miljøminister Karen Ellemann har netop udpeget bestyrelsesmedlemmerne for nationalparken, som blev indviet den 16. oktober 2010. Udpegningen af bestyrelsesmedlemmerne er sket efter indstilling fra myndigheder og organisationer.

Bestyrelsens første store opgave bliver at udarbejde en plan for nationalparken – en plan som skal danne grundlag for den fremtidige udvikling af nationalparken. Bestyrelsen skal desuden nedsætte et lokalt nationalparkråd, der skal rådgive bestyrelsen i større sager og principielle spørgsmål.

Bestyrelsen er sammensat på følgende måde:

Formand:
• Bent Poulsen, landmand og forhenværende borgmester

Ordinære medlemmer af bestyrelsen:
• Britt Schak Hansen, formand for DN Fanø – indstillet af Danmarks Naturfredningsforening
• Hanne Voetmann, næstformand i Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland – indstillet af Friluftsrådet
• Jette Beck, konsulent, Landbrugsrådgivning Syd – indstillet af Landbrug & Fødevarer
• Anette Fonder Nielsen, medlem af DOFs naturpolitiske udvalg og bestyrelsen DOF Sydøstjylland – indstillet af   Dansk Ornitologisk Forening
• Hans Christian Fuglsang, medlem Jægerforbundets hovedbestyrelse – indstillet af Danmarks Jægerforbund
• Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent – indstillet af Danmarks Sportsfiskerforbund
• Kjeld Andreasen, formand for Rejsbydigelaget – indstillet af Digelagene
• Bent Rasmussen, skovrider, Naturstyrelsen, Ribe – indstillet af Naturstyrelsen
• Gylling Haahr (V), borgmester – indstillet af Varde Kommune
• Johnny Søtrup (V), borgmester – indstillet af Esbjerg Kommune
• Erik Nørreby (V), borgmester – indstillet af Fanø Kommune
• Laurids Rudebeck (V), borgmester – indstillet af Tønder Kommune

Besøg hjemmesiden for Nationalpark Vadehavet

Yderligere oplysninger:
Bent Poulsen, bestyrelsesformand for Nationalpark Vadehavet, tlf. 29 45 50 40
Projektleder Jakob Harrekilde Jensen, Naturstyrelsen København, tlf. 72 54 21 60, e-mail: Obfuscated Email