Fremtidens regn kan male byen blå

22-02-2011

Trods fugleklatter og støv vil der normalt ikke være problemer ved at lede regnvand fra byens tage ud i soppebassiner og springvand. Årsagen er, at eventuelle skadelige stoffer optræder i meget små mængder.


Trods fugleklatter og støv vil der normalt ikke være problemer ved at lede regnvand fra byens tage ud i soppebassiner og springvand. Årsagen er, at eventuelle skadelige stoffer optræder i meget små mængder.

Det fremgår af en ny undersøgelse fra Naturstyrelsen, der gennemgår danske og internationale erfaringer med at bruge regnvand rekreativt i byen. Rapporten er udarbejdet som led i den miljøteknologiske handlingsplan. Læs rapporten (pdf, 2mb)

Byplanlæggere og andre, der går ind for bølgeskvulp og vandspejlinger i bybilledet, er med undersøgelsen kommet et skridt nærmere en mere blå by.

"Flere bassiner med regnvand giver mere liv og leg i bybilledet samtidig med, at vi sparer på drikkevandet og tilpasser os til klimaændringer ved at fjerne noget at nedbøren, der eller kunne sætte byens kloaksystem under pres,” siger akademiingeniør Karin Dahlgren, Naturstyrelsen.

Der er dog ikke alle steder det er en god idé at lave nye bassiner til regnvand, fx er det vigtigt at være særligt opmærksom, der hvor tagene er blybelagte, eller hvor der opholder sig særligt mange fugle. Desuden bør man normalt indrette tilløbet til bassinet, så den første regn, der strømmer ned, kan ledes i kloakken, fordi den vil indeholde mest snavs fra tagene, fremgår det af undersøgelsen.

Undersøgelsen viser også, at det er vigtigt, hvordan bassinerne udformes. Fx skal de kunne bruges og se pæne ud - også når de står tomme i tørre perioder. Man skal også være opmærksom på, at bassiner, der indbyder til at bade i, er omfattet af en særlig smitterisiko i form af bakterier fra badende børn i blealderen.

Yderligere oplysninger:
Karin Dahlgren, akademiingeniør, Naturstyrelsen, Vandsektor byer og klimatilpasning, 72 54 49 04