Lov om testcenter ved Østerild vedtaget

24-02-2011

Folketinget har i dag vedtaget lov om et testcenter ved Østerild (L114).

Folketinget har i dag vedtaget lov om et testcenter ved Østerild (L114). Folketinget har hermed fastholdt beslutningen om etablering af et testcenter for store vindmøller ved Østerild.

Processen med etablering af testcenteret kan nu fortsætte, så de første testmøller kan sættes op i begyndelsen af 2012.

Miljøministeren har i dag anmodet Transportministeriet om at påbegynde ekspropriationsforretningen. De berørte grundejere og ejere af vindmøller vil snart få en invitation fra Kommissarius for Statens Ekspropriationer til møde. Ekspropriationen af produktionsmøller vil først ske, når der opstår behov for, at disse nedtages for at begrænse støjbelastningen fra vindmøller i området.