Misdannede ålekvabber undersøges nærmere

14-02-2011

Misdannelser hos ålekvabber fanget i danske farvande kan skyldes, at de udsættes for dioxin, PCB og en række andre stoffer, som findes visse steder i havmiljøet.

Misdannelser hos ålekvabber fanget i danske farvande kan skyldes, at de udsættes for dioxin, PCB og en række andre stoffer, som findes visse steder i havmiljøet.

Det viser en ny undersøgelse fra Naturstyrelsen (tidligere By- og Landskabsstyrelsen) udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser, hvor man har sammenlignet antallet af misdannelser i et rent område ved Agersø og mere forurenede fjordområder ved Roskilde og Frederiksværk.

Der er en overvægt af misdannede ålekvabber med fx deforme øjne og krum rygsøjle i de forurenede områder.

”Vi har nu en mistanke om årsagen til de misdannelser, som vi har fundet i de senere år. Der skal dog udføres flere undersøgelser for at forsøge at afklare, hvorvidt stofferne kan være årsag til de fundne misdannelser” siger cand. techn. soc., Henrik Borg Kristensen fra Naturstyrelsen.
Derfor har Naturstyrelsen nu bestilt en række kontrollerede laboratorieforsøg, hvor ålekvabber får tilført de mistænkte stoffer i højere doser. Resultatet ventes i løbet af 2011.

Når der er så stor interesse omkring de misdannede ålekvabber, skyldes det, at de mistænkte stoffer måske også kan skade andre dyr.

Fakta: Ålekvabben er en langstrakt, ålelignende fisk, der fuldt udvokset måler 30-50 cm. Som den eneste fisk i danske farvande føder den levende unger, hvor andre fisk gyder æg. Ålekvabben er meget stationær i forhold til andre fisk. Derfor kan misdannelser knyttes til forureningssituationen i et afgrænset område. Tidligere var den meget almindelig, men bestanden er gået kraftigt tilbage gennem de seneste ca. 50 år. De præcise årsager til dette kendes ikke.

Læs rapporten:

Miljøfarlige stoffer i ålekvabber (pdf 3 mb);

Delrapport 1 (pdf 3 mb)

Delrapport 2 (pdf 3 mb)

Delrapport 3 (pdf 3mb)

Annex til rapporten

Yderligere oplysninger:
Henrik Borg Kristensen, Cand. techn. soc., Naturstyrelsen, 72 54 48 98