Storm gør naturen sundere

08-02-2011

Den voldsomme storm har væltet de svageste træer, som nu ligger spredt om i skovbunden. Og i statsskovene får de fleste lov at blive liggende.

Den voldsomme storm har væltet de svageste træer, som nu ligger spredt om i skovbunden. Og i statsskovene får de fleste lov at blive liggende. For selvom det ser lidt rodet ud med knækkede stammer og oprevne rødder hist og pist, gør det naturen sundere og mere mangfoldig. De døde træer giver nemlig grobund for særlige svampe, og de tiltrækker sjældne insekter og fugle.

De foreløbige meldinger fra Naturstyrelsens lokale enheder over hele landet lyder kun på spredt fald af fortrinsvis gamle og svage træer. I den kommende tid vil Naturstyrelsen sørge for, at stier og veje i statsskovene bliver ryddet, men derudover skal træerne have lov at blive liggende som et led i ønsket om at fremme biodiversiteten.

”Døde træer bidrager væsentligt til biodiversiteten i skovene. Så i dette tilfælde kan man sige, at der ikke er noget, der er så galt, at det ikke er godt for noget. Stormen hjælper på sin egen naturlige måde til at rydde ud i de svageste træer, som nu kan få lov at blive liggende og bidrage til et rigere dyreliv og flere svampe på statens arealer. Jeg tror også, at mange skovgæster vil acceptere lidt uorden, når de ved, at de døde træer er fulde af liv,” siger miljøminister Karen Ellemann.

Rødstjert, fluesnappere, kæmpe pigsvamp og østershat er eksempler på arter, der lever på eller nær døde træer. Desuden lever talrige sjældne insekter af dødt træ. Mange fugle og flagermus yngler i huller i døde træer.

Stormen natten mellem den 7. og 8. februar 2011 var ikke så kraftig, at den væltede hele skovområder, sådan som det skete i 2005 og i 1999. Dengang væltede stormen hele områder af skov, hvor man valgte at rydde op efter stormen - og i mange tilfælde plante ny skov.

Yderligere oplysninger:
Mads Jensen, kontorchef Naturstyrelsen, Økonomi, drift og arealforvaltning, tlf. 72 54 27 01