Flere muligheder for sejlads med vandscootere

14-02-2011

I overensstemmelse med EU’s regler lægges der nu op til at ændre reglerne for sejlads med vandscootere. Fremover bliver vandscootersejlads tilladt flere steder i Danmark. Det fremgår af Miljøministeriets forslag til en ny bekendtgørelse, som nu sendes i offentlig høring.

I overensstemmelse med EU’s regler lægges der nu op til at ændre reglerne for sejlads med vandscootere. Fremover bliver vandscootersejlads tilladt flere steder i Danmark. Det fremgår af Miljøministeriets forslag til en ny bekendtgørelse, som nu sendes i offentlig høring.

Ifølge forslaget skal vandscootersejlads være tilladt ved kysterne i alle landsdele, så længe en række betingelser er overholdt. F.eks. skal den egentlige sejlads foregå minimum300 meter fra kysten. Dels for at undgå for meget støj overfor strandgæster, sommerhusejere og beboelser, dels for at tage hensyn til fuglelivet – mange fugle yngler og finder nemlig deres føde tæt på kysterne. Der vil også være forbud mod at bruge scooterne i fredede områder samt de steder på havet, som er udpeget som vildtreservater og internationale naturbeskyttelsesområder.

Udkastet til bekendtgørelsen sendes i offentlig høring i dag. Høringsfristen er seks uger. Herefter skal en ny bekendtgørelse godkendes af EU-Kommissionen. Dermed vil de nye regler om vandscootere tidligst kunne træde i kraft i august.

Find forslaget til ny bekendtgørelse her