Vindmøllehjælp virker

11-02-2011

Kommunerne føler sig godt hjulpet af Miljøministeriets Vindmøllesekretariat. Det viser en ny undersøgelse, som Megafon har foretaget for Miljøministeriet.


Kommunerne føler sig godt hjulpet af Miljøministeriets Vindmøllesekretariat.
Det viser en ny undersøgelse, som Megafon har foretaget for Miljøministeriet.

78 pct. af de kommunale planlæggere mener, at Vindmøllesekretariatet bidrager til en mere kvalificeret planlægning i kommunen. 93 pct. er tilfredse med samarbejdet, og 94 pct. synes, at sekretariatet kommunikerer i et let og forståeligt sprog. Læs undersøgelsen (pdf 1 mb)

”Vi ser os selv som en slags smørekande for kommunernes vindmølleplanlægning, der stræber efter at få de komplicerede processer til at glide så nemt og hurtigt som muligt. Derfor er det godt, at kommunerne faktisk mener, at vi giver dem kvalificeret bistand,” siger sekretariatsleder Kåre Albrechtsen.

Overblik over hensyn til boliger, blæst, landskab og fredede områder er noget af det, kommunerne oftest gerne vil have hjælp til, når de skal finde plads til store vindmøller. En lang række regler skal nemlig overholdes, der skal gennemføres analyser af virkningerne på miljøet, og borgerne skal inddrages.

Derfor er det en fordel for kommunerne, at Vindmøllesekretariatet kan stille nye data og kort til rådighed, hjælpe med tjeklister og undertiden bidrage med en hurtig vurdering af, om et areal er egnet.

Vindmøllesekretariatet blev oprettet i 2008 som led i en aftale mellem KL og Miljøministeriet på et tidspunkt, hvor regeringen havde besluttet, at der skulle findes plads til nye store effektive møller samtidig med, at et stort antal små vindmøller skulle skrottes.

Megafonundersøgelsen omfatter også en måling af kommunernes tilfredshed med Biogassekretariatet, der som led i Grøn Vækst-aftalen bistår kommunerne med at finde plads til biogasanlæg. Resultatet stemmer overens med vurderingen af Vindmøllesekretariatet.

Yderligere oplysninger:
Kåre Albrechtsen, sekretariatsleder, Naturstyrelsen, Vindmøllesekretariatet, 72 54 38 23