Lovforslag fremsat om testcenter ved Østerild

25-01-2011

Miljøministeren har i dag fremsat forslag til ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. Lovændringen skal gøre det muligt at ekspropriere ...

Miljøministeren har i dag fremsat forslag til ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. Lovændringen skal gøre det muligt at ekspropriere en række produktionsmøller ved Frøstruplejren og Hjardemål. Dermed vil den samlede støj fra det nye testcenter og de eksisterende produktionsmøller ikke overskride de gældende støjgrænser ved testcenterets naboer.

I høringsperioden er der indkommet 52 høringssvar. De har primært handlet om støjforhold og ekspropriation af de eksisterende vindmøller.

Bemærkningerne til lovforslaget er blevet udbygget med en mere detaljeret beskrivelse af vindmøllebekendtgørelsens regler og af anvendelse af reglerne i forhold til de møller, der opstilles på testcentret. En række borgere har peget på, at området omkring Hjardemål Klit Kirke er et støjfølsomt område. Miljøstyrelsen har derfor foretaget en særlig besigtigelse af området ved Hjardemål Klit, der har bekræftet den hidtidige vurdering fra Miljøstyrelsen og Thisted Kommune.

Lovforslagets bemærkninger er endvidere blevet præciseret således at det fremgår, at ekspropriation af eksisterende produktionsvindmøller først vil ske, når der af hensyn til begrænsning af støjbe­last­ningen fra vindmøller i området opstår behov for at disse nedtages.

Se lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Se de indkomne høringssvar på Høringsportalen

Læs mere om testcentret ved Østerild

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup, Naturstyrelsen, tlf. 7254 4782.