Marsvin får større område

24-01-2011

Danmarks største bestand af marsvin får et markant større område, hvor de kan svømme i fred. Natura 2000-området skal ifølge nyt forslag vokse med 74 pct.

Danmarks største bestand af marsvin får et markant større område, hvor de kan svømme i fred. Det sker når Natura 2000-området i Storebælt, efter planen, vokser med 251 kvadratkilometer eller 74 pct. til i alt 592 kvadratkilometer.

Naturstyrelsen sender forslaget til udvidelse af Natura 2000-området i Storebælt i høring i otte uger til den 21. marts 2011.

”Det har vist sig, at bestanden af marsvinene i Storebælt ikke var godt nok dækket i det eksisterende beskyttede område. Derfor udvider vi nu arealet, så vi får en større del af bestanden ind i den sikre zone. Hermed bringes udpegningen på linje med de øvrige områder, der er udpeget af hensyn til marsvin,” siger kontorchef Flemming Nielsen, Naturstyrelsen.

I Natura 2000-området må der ikke være aktiviteter, der skader marsvinebestanden. Nye projekter om fx råstofindvinding, udlægning af havkabler og etablering af havvindmøller skal derfor gennemgå en konsekvensvurdering, der dokumenterer, at der ikke sker skade på marsvinene.

Fra 2015 og frem vil området desuden blive omfattet af en Natura 2000-plan, der beskriver eventuelle trusler og nødvendige tiltag, der skal beskytte marsvinene.
EU har tidligere godkendt alle de øvrige habitatområder på havet - både i Nordsøen og i de indre danske farvande.

  • Se høringsmaterialet på Høringsportalen

Yderligere oplysninger:
Lone Reersø Hansen, biolog, Naturstyrelsen, 72 54 48 53