Pas på fortidsminderne

17-01-2011

”Alt om fortidsminder.dk” – er navnet på en ny portal med videovejledning, fakta og gode råd om korrekt pleje af fortidsminder.

”Alt om fortidsminder.dk” – er navnet på en ny portal med videovejledning, fakta og gode råd om korrekt pleje af fortidsminder.  Websiden er også stedet, hvor interesserede kan få viden og svar på alt om Danmarks mere end 30.000 fredede fortidsminder.

Websiden er et resultat af den politiske aftale om Grøn Vækst, hvor regeringen og Dansk Folkeparti afsatte 30 mio. kr. frem til 2015 til formidling af kulturlandskabet, herunder fortidsminder og fredede områder. Udformningen er sket i et samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen. Besøg www.altomfortidsminder.dk .

Rundt om i landet står gravhøje og stendysser som pejlemærker om vore forfædres liv. Skal fortidsminderne kunne fortælle historier også til næste generationer, skal de plejes og passes – ellers gror de til, og i værste fald bliver de ødelagt.

Usynligt, når rødderne graver sig ned i fortiden. Synligt, når træer vælter i storme og rykker alle spor af fortiden i stumper og stykker. Ansvaret for at passe på fortidsminderne tilhører ejerne af fortidsmindet, typisk kommuner eller staten. Private lodsejere, som har fortidsminder på deres jord, kan indgå frivillige aftaler med kommunerne om pleje af fortidsmindet.

Private lodsejere har dermed ikke pligt til at pleje fortidsmindet, men skal naturligvis overholde beskyttelseszoner og undgå at ændre på fortidsmindet, som det også står i Museumsloven.

Hvordan ejerne sikrer fortidsminderne bedst muligt og eventuelt kan få støtte til arbejdet, er der svar på i altomfortidsminder.dk.

Altomfortidsminder.dk har videovejledning, fakta, gode råd og spørgsmål/svar-funktion om korrekt pleje af fortidsminderne.

Altomfortidsminder.dk har vejledninger for lodsejere og kommuner til at søge økonomisk støtte til synlig formidling og forbedring af adgangsforhold til fortidsminderne.

Altomfortidsminder.dk er også portalen hvor den interesserede borger, turist, natur-kulturelsker kan finde viden om Danmarks mere end 30.000 fredede fortidsminder og blive inspireret til selv at tage på tur i fortiden.

Yderligere oplysninger:
Kulturarvsstyrelsen: Arkæolog Lars Bjarke 23 48 80 95 og webkonsulent Mette Bom 33 74 51 29
Naturstyrelsen: Eva Tørning Svendsen, tlf. 72 54 24 02

Fakta: Altomfortidsminder.dk er udviklet i samarbejde mellem Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen. Midlerne kommer fra initiativet Grøn Vækst, hvor regeringen og Dansk Folkeparti har afsat et samlet beløb på 30 mio. kr. frem til 2015 til formidling af kulturlandskabet, herunder fortidsminder og fredede områder. Der er afsat op til 6 mio til formidling af fortidsminder. Resten af  midlerne udgøres af en pulje på fire mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til friluftsfaciliteter ved fortidsminder og fredede områder. Puljen administreres af Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv, og kan bl.a. søges af kommuner, lodsejere og foreninger til f.eks. forbedring af adgangsforhold og tidssvarende informationer om attraktionen.