Rovfisk har fået det bedre

24-01-2011

For første gang kan det nu dokumenteres, at bestanden af rovfisk som gedde og aborre har det bedre i danske søer.
For første gang kan det nu dokumenteres, at bestanden af rovfisk som gedde og aborre har det bedre i danske søer. Søer, der på grund af forurening, tidligere var helt domineret af ganske få fiskearter, kommer dermed tættere på en naturlig balance.

Det fremgår af den nye rapport om vandmiljø og natur. Rapporten er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser for Naturstyrelsen.

Fremgangen for rovfiskene skyldes, at der kommer færre næringsstoffer og dermed også færre alger i søerne. Alger gør vandet uklart og forhindrer rovfiskene i at se deres byttedyr. Selvom der er blevet færre alger i 11 ud af 19 søer, som man har fulgt i perioden 1989-2009, er der dog stadig for mange til, at søernes fiskebestande er i naturlig balance.

Lav nedbør i 2009 betød, at der blev udvasket mindre kvælstof og fosfor fra bl.a. landbrugsarealer ud i vandmiljøet end i de forudgående år. Generelt har bl.a. tre vandmiljøplaner siden slutningen af firserne medført, at forureningen med næringsstoffer er mindsket med over 40 pct. De seneste seks år er der dog ikke sket en reduktion i udledningen af næringsstoffer til naturen, fremgår det af rapporten.

Yderligere oplysninger:
Vibeke Norby, projektleder, Naturstyrelsen, Storstrøm, tlf. 72 54 33 72