Forslag til Nationalpark Skjern Å sendt i offentlig høring

12-01-2011

Miljøminister Karen Ellemann (V) har netop sendt forslag til Nationalpark Skjern Å i offentlig høring. Hermed inviteres alle borgere, lodsejere, interesseorganisationer og myndigheder til at drøfte rammerne for Nationalpark Skjern Å de næste fire måneder frem til høringsfristen den 9. maj 2011.

Miljøminister Karen Ellemann (V) har netop sendt forslag til Nationalpark Skjern Å i offentlig høring. Hermed inviteres alle borgere, lodsejere, interesseorganisationer og myndigheder til at drøfte rammerne for Nationalpark Skjern Å de næste fire måneder frem til høringsfristen den 9. maj 2011.

Nationalpark Skjern Å bliver den fjerde nationalpark i Danmark med et areal på ca. 25.000 hektar svarende til et område på næsten samme størrelse som Langeland. Området omfatter bl.a. Skjern Å-systemet, Danmarks største å-delta ved Ringkøbing-Fjord, store hedeområder som Borris Hede og Lønborg Hede, kulturlandskaber med bebyggede områder samt betydelige arealer med moderne landbrugsproduktion.

Forslaget er kommet på plads efter aftale med partierne bag nationalparkloven - læs ministerens pressemeddelelse fra den 15. december 2010 her

I høringsperioden vil der blive afholdt flere offentlige møder. Miljøministeren indleder det første offentlige møde torsdag den 20. januar kl. 19.30 - 21.00 i Tarm Idrætscenter, Skovvej 25, 6880 Tarm.

Det forventes, at Nationalpark Skjern Å kan blive klar til indvielse i sommeren 2011.
Regeringen har udpeget fem områder som nationalparker, hvor Nationalpark Thy blev oprettet i 2008, Nationalpark Mols Bjerge i 2009 og Nationalpark Vadehavet i 2010. Det femte område, Kongernes Nordsjælland, forventes indviet i 2012.

Forslaget kan ses her

Læs mere om Nationalpark Skjern Å

Se detailkort over området

Læs lodsejerfolder om Nationalpark Skjern Å

Mere info om Danmarks nationalparker

For yderligere information kontakt:

Jakob Harrekilde Jensen, projektleder, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 21 60