Ny tænketank for forstæder

24-01-2011

Hvordan får vi gjort forstæderne mere bæredygtige, så boligerne bruger mindre energi, det bliver lettere at komme rundt til fods og på cykel, og der bliver flere områder til friluftsliv? Det ser ny tænketank på.

Hvordan får vi gjort forstæderne mere bæredygtige, så boligerne bruger mindre energi, det bliver lettere at komme rundt til fods og på cykel, og der bliver flere områder til friluftsliv? Det er nogle af de spørgsmål, som en ny tænketank, nedsat af Miljøministeriet og Realdania, skal arbejde med frem til 2012.

Tænketanken kommer til at bestå af eksperter fra bl.a. Ålborg Universitet og Kommunernes Landsforening. Undervejs vil Aalborg Kommune, Brøndby Kommune, Horsens Kommune og Kerteminde Kommune bidrage med en række konkrete projekter. Eksempelvis arbejder Brøndby kommune med at skabe bedre forbindelse mellem de tre bydele og udvikle de al-mene boliger i kommunen. Horsens arbejder med at skabe flere mødesteder, bæredygtig varmeforsyning, håndtering af regnvand og grønne tage. Arbejdet ledes af professor Jens Kvorning fra Kunstakademiets Arkitektskole.

Forstæderne har i en årrække stået i skyggen af bl.a. gamle erhvervsområder og havne, når byplanlæggere og investorer skulle placere deres opmærksomhed. Men nu er det forstædernes tur.

Tænketanken vil i marts 2012 publicere en rapport, der beskriver udfordringer og muligheder i forhold til at skabe mere bæredygtige forstæder.

Økonomi
Miljøministeriet og Realdania bidrager hver især med 750.000 kr. til projektet. Heraf modtager de 4 kommuner hver 100.000 kr. til at genmemføre deres eksempelprojekter. Derudover bidrager hver kommune selv med minimum 100.000 kr. til gennemførsel af deres eksempelprojekt.

Tænketankens medlemmer
Jens Kvorning, professor og centerleder, Center for strategisk byplanlægning, Kunstakade-miets Arkitektskole (tænketankens formand)
Lone Kørnøv, professor ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universi-tet
Karl Otto Ellefsen, professor, Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo
Pernille S. Poulsen, partner, Tegnestuen Vandkunsten
Hans Thor Andersen, forskningschef, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Eske Groes, kontorchef, Kontoret for Teknik og Miljø, KL
Michael Nyboe, partner, Momentum Research & Development
Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt, Aalborg Kommune
Pia Nielsen, planchef, Brøndby Kommune
Poul Houe, stadsarkitekt, Horsens Kommune
Lone Rousen, direktør, Kerteminde Kommune

Yderligere oplysninger:
Holger Bisgaard, kontorchef, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 47 37
Flemming Borreskov, administrerende direktør, Realdania, tlf. 70 11 66 66