Syv arealer til test af store vindmøller

19-01-2011

Først var der 125 – så var der 29. Nu er der syv forslag til nye testpladser for store vindmøller, som er i høring frem til 16. marts 2011.

Først var der 125 – så var der 29. Nu er der syv forslag til nye testpladser for store vindmøller.

Dermed er man nu tæt på målet i Østerild-aftalen om at finde plads til testpladser for ca. 10 prototypevindmøller. Naturstyrelsen sender nu rapporten om de syv arealer med tilhørende miljøvurdering i høring indtil midten af marts. Høringssvarene vil bidrage til, at der kan foretages en samlet afrapportering med henblik på en afvejning mellem de forskellige forhold, som gælder for de syv arealer.

De syv potentielt egnede arealer er: tre arealer ved Stauning i Ringkøbing-Skjern Kommune, to arealer i Tønder Kommune, desuden et område i Jammerbugt Kommune og et i Vesthimmerlands Kommune.

De syv områder er foreløbigt vurderet egnede, men flere af dem kan udgå, når det nærmer sig konkrete projekter, hvor man bl.a. vil skulle undersøge, om de overholder EU-naturbeskyttelsesbestemmelser og krav til støjgrænser. Det vil ske, når der bliver udarbejdet kommuneplantillæg og egentlige VVM-redegørelser for hvert anlæg.

By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) har i flere omgange screenet Danmark for at finde frem til potentielt egnede steder i landet. Søgningen er sket ved at frasortere efter objektive kriterier, f.eks. vindstyrke og fredede områder.

De nye testpladser bør ikke forveksles med det nationale testcenter i Østerild, hvor der både skal testes og forskes. I Østerild er der plads til syv vindmøller, hvor de nye testpladser kun skal have plads til to til fire møller. Derfor vil de nye pladser også kun fylde min. 54 hektar, mens det nationale testcenter er på 450 hektar.

Testpladserne skal teste prototyper, det vil sige de første, ikke seriefremstillede møller af en ny type. Naturstyrelsen leder samtidig efter pladser til test af serie 0-møller, dvs. møller, der er udviklet, men kræver de sidste tests inden produktionen.

Rapporten om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod 2020 samt den tilhørende miljøvurdering er i høring frem til den 16. marts 2011.

Høringsbidrag mailes til Naturstyrelsen på Obfuscated Email

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup, Naturstyrelsen, tlf. 7254 4782.