Fra skrivebord til mosenatur

11-07-2011

Landmænd, og andre ejere af natur, skal ikke blive overraskede, hvis de i den kommende tid får besøg af en biolog, der bevæbnet med blyant og lup tager hede, eng, mose og anden natur i nærmere øjesyn.

Landmænd, og andre ejere af natur, skal ikke blive overraskede, hvis de i den kommende tid får besøg af en biolog, der bevæbnet med blyant og lup tager hede, eng, mose og anden natur i nærmere øjesyn.

Naturstyrelsens biologer forlader i disse dage skrivebordene for at drage i felten. Her skal de undersøge om de nuværende registreringer af natur, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3, er korrekte.

I første omgang er det naturområder i kommunerne Holstebro, Furesø, Næstved, Odense, Haderslev og Mariager Fjord, der kan vente besøg i perioden juni til september.

I alt omkring 38.000 områder skal undersøges nærmere de kommende tre år, viser en foreløbig opgørelse. Og det er kun en lille del af alle de 240.000 naturarealer, som er registreret. Områderne er udvalgt ved, at sammenligne helt nye luftfotos med de oplysninger om beskyttet natur, der findes i Danmarks Miljøportal. Oftest tjekker man, fordi luftfotografiet antyder, at der er natur, som ikke er registreret. Men det bliver også undersøgt, når natur ser ud til at være forsvundet.

- Det nye viden om de beskyttede naturområder vil gavne på flere fronter. Ejerne får mere sikker viden om, hvad de skal passe på, og myndighederne får et opdateret værktøj til deres administration af loven - og i sidste ende bliver der passet bedre på naturen, siger biolog Sten Asbirk, Naturstyrelsen.

Det er især plantelivet, der fortæller Naturstyrelsens medarbejdere, hvilken slags natur der er tale om, og om den er beskyttet af naturbeskyttelsesloven.

Resultatet af gennemgangen bliver lagt ind på Danmarks Miljøportal. Den første opdatering af natur-danmarkskortet forventes at ske sidst på året. Registreringen i marken fortsætter i 2012 og 2013.

Følg registreringsarbejdet og læs mere om projektet

Ejerne får besked
Besøget annonceres ca. 14 dage i forvejen i den lokale presse. Samtidig oplyses en kontaktperson fra Naturstyrelsen, som ejerne er velkommen til at ringe til, hvis man ønsker yderligere oplysninger. Naturstyrelsens medarbejdere vil alle bære legitimationskort.

Yderligere oplysninger:
Sten Asbirk, biolog, Naturstyrelsen, tlf.:72 54 48 67