Hygiejne er vigtig efter oversvømmelser

05-07-2011

Det kraftige regnskyl lørdag 2. juli har medført oversvømmelser i hundredvis af hjem, butikker og restauranter særligt i Københavnsområdet

Det kraftige regnskyl lørdag 2. juli har medført oversvømmelser i hundredvis af hjem, butikker og restauranter særligt i Københavnsområdet. Oversvømmelser forårsaget af kloakvand medfører en øget risiko for smittefare, og der er derfor god grund til at være særligt omhyggelig med hygiejnen.

Spildevand indeholder mange forskellige mikroorganismer (vira, bakterier protozoer m.fl.), og mange af dem kan gøre mennesker syge. Det kan medføre sygdomme som smitsom leverbetændelse (hepatitis) og Roskildesyge, der skyldes virus, og stivkrampe og Salmonellose, der er eksempler på sygdomme, der skyldes bakterier.

De såkaldte protozoer – som Giardia og Cryptosporidium – kan være årsag til diarré og opkastninger. Men også den alvorlige Weils sygdom, der forårsages af rotter, kan blive resultatet af en kamp med kloakvand i kælderen.

- Når man for eksempel står i en kælder, der er oversvømmet med kloakvand, så bliver huden hurtigt opløst, hvis man ikke sørger for at beskytte sig med gummihandsker og bærer gummistøvler. Og når huden er opløst af vand, så trænger bakterier lettere gennem huden, og så er der stor risiko for smitte, siger rottekonsulent Peter Weile fra Naturstyrelsen.

Det er derfor vigtigt at vaske sig grundigt, hvis man kommer i berøring med spildevand, og det skal gerne ske så hurtigt som muligt.

Hvis man ikke kan undgå at komme i kontakt med spildevand -  for eksempel ved udførelse af arbejde, hvor der er risiko for, at man kommer i kontakt med spildevand - så er det vigtigt, at  man anvender egnet arbejdstøj såsom beskyttelseshandsker, øjenværn og åndedrætsværn.