Mårhunde i fangenskab skal registreres

01-07-2011

Senest 15. oktober skal danskere, der holder mårhunde i fangenskab, lade dyrene chipmærke og registrere.

Senest 15. oktober skal danskere, der holder mårhunde i fangenskab, lade dyrene chipmærke og registrere. Det fremgår af en bekendtgørelse, der træder i kraft 1. juli 2011.

Med lovindgrebet nedsættes risikoen for, at mårhunde i fangenskab slipper ud i naturen, hvor de udgør en trussel mod jordrugende fugle, frøer og salamandre. Lovindgrebet igangsætter en udfasning af hold af mårhund i Danmark. Eksisterende hold lovliggøres ved registrering, men efter 1. juli vil det ikke længere være lovligt at etablere nye hold, og unger født efter denne dato skal aflives.

Fra 15. oktober skal oplysninger om mårhundenes køn og ID-nummer indberettes til Naturstyrelsen Blåvandshuk. Mårhundeejere skal også oplyse på hvilken adresse, dyrene befinder sig, og hvor mange dyr holdet består af. Ved flytning skal ejeren underrette Naturstyrelsen om adresseændringen, og når en mårhund dør, skal Naturstyrelsen have besked senest fire uger efter dødstidspunktet.

Bekendtgørelsen slår samtidig fast, at det fra 1. juli er forbudt at handle, overdrage og forsende mårhunde i Danmark, og det vil også være forbudt at importere og eksportere mårhunde. Det vil fortsat være lovligt at transportere en mårhund til dyrlægen.

Bekendtgørelsen er en del af en større indsats mod mårhund i dansk natur.

For registrering af mårhunde eller yderligere oplysninger:
Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl, tlf.: 7254 3000, e-mail: .

Læs bekendtgørelsen her

Læs indsatsplanen mod mårhund her