Respekter skiltene på Møns Klint

08-07-2011

Det er meget farligt at kravle på de hvide kalkklinter på Møn. Det viser en faldulykke torsdag, hvor to unge mænd kom til skade efter at have bevæget sig ud på de stejle skråninger, der visse steder rejser sig næsten 120 meter op fra stranden.

Det er meget farligt at kravle på de hvide kalkklinter på Møn. Det viser en faldulykke torsdag, hvor to unge mænd kom til skade efter at have bevæget sig ud på de stejle skråninger, der visse steder rejser sig næsten 120 meter op fra stranden.

Den statsejede natur på Møns Klint ligger derimod altid åben for alle, hvis blot man overholder nogle helt simple sikkerhedsregler og tænker sig om.

- Man skal ikke være bange for at gå ud og opleve Møns Klint. Men selvfølgelig skal man tænke sig om i en så dramatisk natur. Og så skal man selvfølgelig respektere advarselskiltene og holde sig til de afmærkede ruter og indenfor gelænderet, siger skovfoged H C Gravesen, Naturstyrelsen.

Naturstyrelsens gennemgang af klinteområdet i går viser, at informationsskilte med sikkerhedsregler står, som de skal, og at sikkerhedsafskærmningen er intakt på det pågældende sted.

Ulykken skete efter, at mændene kravlede ned ad klinten lige syd for Abildgaards Fald på et sted, hvor der er træbevokset næsten helt til stranden. Men de sidste ca. 15 meter er en lodret skrænt, som de to forsøgte at kravle ned ad til stranden. Begge faldt ned.

Efter ulykken blev mændene reddet ved hjælp af en båd fra Klintholm Havn, hvorfra de blev fløjet til sygehuset i Nykøbing Falster i helikopter. Begge er udenfor livsfare, oplyser en række medier.

Fakta om færdsel på Møns Klint
Møns Klint er et stykke levende natur. Skred og nedstyrtninger kan forekomme overalt på klinten - året rundt, men specielt i tøbrudsperioder, i perioder med stor nedbør og efter længere tørkeperioder. Det kan derfor være forbundet med livsfare at færdes både på klintens top nær klintekanten, og på stranden nedenfor klinten. Det er ikke alene forbudt, men også forbundet med livsfare for dig selv og andre.Afspærringer skal altid respekteres. Al færdsel i området sker på eget ansvar.

Læs Naturstyrelsens vandretursfolder for området


Yderligere oplysninger:
Skovfoged Hans Christian Graversen, Naturstyrelsen, tlf.: 72 54 32 30 / mobil: 25602714