Beskyt dig mod smitte fra rotter

22-07-2011

Voldsomme skybrud kan bringe smitte fra rotter ind på matriklen.

En 62-årig mand fra København døde 19. juli af sygdommen Leptospirose også kendt som Weils syge.

Voldsomme regnskyl kan få klaksystemet til at løbe over, og det medfører en risiko for, at mennesker udsættes for bakterier og virus fra kloakvandet.

Spildevand indeholder mange forskellige mikroorganismer, og mange af dem kan gøre mennesker syge. Det kan medføre sygdomme som smitsom leverbetændelse (hepatitis), Roskildesyge, stivkrampe og Salmonellose - og altså Weils syge.

Weils syge (Leptospirose), der forårsages af bakterien leptospira ichterohaemmorhagiae, bliver typisk overf'ørt af rotter. Der er derfor grund til at være særligt opmærksom på at beskytte sig mod bakterier og virus, hvis rotter er trængt ind i boligen, eller der findes døde eller levende rotter under oprydningsarbejdet.  Rotter kan være raske smittebærere af bakterien, og det er ikke alle rotter, der er inficerede. Man kan derfor godt have været i kontakt med kloakvand uden at være blevet smittet.

Det er vigtigt at beskytte sig mod smitten fra bakterien. Det kan man gøre ved at bære langskaftede gummihandsker og benytte gummistøvler, hvis man selv vil foretage oprydning og rengøring i boligen efter et skybrud. Det er også vigtigt at bruge godt med sæbemidler, da bakterien er følsom over for sæbemidler, der er basiske, såsom håndsæbe, vaskemidler og rengøringsmidler på alle overflader. Hvis man kommer i berøring med spildevand, er det vigtigt at vaske sig hurtigst muligt.

Symptomerne på smitte med Weils syge er influenzalignende feber, kulderystelser, hovedpine og ømme muskler. Hvis sygdommen behandles med antibiotika tidligt i forløbet, kan sygdomsforløbet reduceres, hvormed alvorlige komplikationer som gulsot og nyresvigt kan undgås.

Observation af rotter skal anmeldes til kommunens Teknik- og Miljøforvaltning. Det gælder også døde rotter. Hvis man selv vil fjerne en død rotte, skal man bære gummihandsker, og rotten kan placeres i en plasticpose, der bindes knude på, og lægges i en affaldscontainer eller skraldespand.

Hvis man ikke kan undgå at komme i kontakt med spildevand -  for eksempel ved udførelse af arbejde, hvor der er risiko for, at man kommer i kontakt med spildevand - så er det vigtigt, at  man anvender egnet arbejdstøj såsom beskyttelseshandsker, øjenværn og åndedrætsværn.

Læs mere på Statens Seruminstituts hjemmeside her