Skybrud, rotter og smitterisiko

05-07-2011

Voldsomme regnskyl kan medføre alvorlige sygdomme, hvor smitte overføres fra rotter til mennesker.

Når voldsomme regnskyl får kloakkerne til at løbe over, er der risiko for, at mennesker udsættes for bakterier og virus fra kloakvandet.

Rotter er en væsentlig kilde til smitterisikoen, og der er derfor god grund til at være særligt opmærksom på at beskytte sig mod bakterier og virus, hvis kloakvandet har indtaget kældre, udestuer og garager.

Spildevand indeholder mange forskellige mikroorganismer (vira, bakterier m.fl.), og mange af dem kan gøre mennesker syge. Det kan medføre sygdomme som smitsom leverbetændelse (hepatitis), Roskildesyge, stivkrampe og Salmonellose.

Én af de mest alvorlige sygdomme, som rotter kan overføre, er Weils syge (Leptospirose), der forårsages af bakterien leptospira ichterohaemmorhagiae. Rotter kan være raske smittebærere af bakterien, og det er ikke alle rotter, der er inficerede. Man kan derfor godt have været i kontakt med kloakvand uden at være blevet smittet.

Det er vigtigt at beskytte sig mod smitten fra bakterien. Det kan man gøre ved at bære langskaftede gummihandsker og benytte gummistøvler, hvis man selv vil foretage oprydning og rengøring i boligen efter et skybrud. Det er også vigtigt at bruge godt med sæbemidler, da bakterien er følsom over for sæbemidler, der er basiske, såsom håndsæbe, vaskemidler og rengøringsmidler på alle overflader. Hvis man kommer i berøring med spildevand, er det vigtigt at vaske sig hurtigst muligt.

Symptomerne på smitte med Weils syge er influenzalignende feber, kulderystelser, hovedpine og ømme muskler. Hvis sygdommen behandles med antibiotika tidligt i forløbet, kan sygdomsforløbet reduceres, hvormed alvorlige komplikationer som gulsot og nyresvigt kan undgås.

Observation af rotter skal anmeldes til kommunens Teknik- og Miljøforvaltning. Det gælder også døde rotter. Hvis man selv vil fjerne en død rotte, skal man bære gummihandsker, og rotten kan placeres i en plasticpose, der bindes knude på, og lægges i en affaldscontainer eller skraldespand.

Læs Sundhedsstyrelsens råd efter oversvømmelse her

Læs Naturstyrelsens vejledning til forebyggelse af rotter og mus her (pdf)