Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg

01-07-2011

Naturstyrelsen ønsker at opnå større ensartethed i kommunernes tilsyn med vandforsyningerne.

Naturstyrelsen ønsker at opnå større ensartethed i kommunernes tilsyn med vandforsyningerne. Der er derfor udsendt en ny vejledning, der samtidig indeholder en tjekliste.

Tjeklisten er bygget op med skemaer, som kommunerne samtidig vil kunne anvende til rapportering og indberetning af tilsynet.

Vejledningen er blevet til på baggrund af drøftelser i en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra KL, DANVA, FVD og Naturstyrelsen.

Vejledningen erstatter kapitel 11 i Vejledning nr. 3 fra Miljøstyrelsen 2005: Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg (pdf) (opdateret maj 2015)

Høringsnotat