Vands fingeraftryk sladrer om forurening

15-07-2011

Selvlysende fingeraftryk kan afsløre forurening i drikkevand, badevand og svømmehaller.

Nyt projekt har vist sig at være en succes, når det gælder om at afsløre forurening af for eksempel drikkevand, badevand og svømmebade.

Når man sender lys med én frekvens ned mod en vandoverflade, så reflekteres strålingen, og ved at måle refleksionen er det muligt at registrere et selvlysende fingeraftryk af det organiske materiale, der kan være en forureningskilde i vandet. I bogstaveligste forstand aftegnes der ved hjælp af teknikken et fingeraftryk af det forurenende skidt og møg.

Projektet er udviklet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Krüger AS, der er specialister i vand- og spildevandsbehandling, og projektet er støttet af midlerne fra den miljøteknologiske handleplan.

Metoden kan være en effektiv indikator for en tidlig registrering af forurening i vandsystemer såsom kloaksystemer, svømmebade og vandforsyninger. Dermed kan der på sigt udvikles sensorer, der automatisk sender oplysninger om pludselig opstået forurening, når problemet er registreret, så borgere ikke risikerer at blive syge.

Apparatet vil kunne installeres i svømmehaller, friluftsbade, vandforsyninger og andre steder, hvor det er i offentlighedens interesse, at der ikke kan findes forurening i vandet fra for eksempel mus, rotter og fugle. På den måde kan man i fremtiden mindske risikoen for, at for eksempel vandforsyninger ender i uheldige situationer, som vi kender det fra Køge, hvor tusindvis af borgere måtte koge deres vand og mange blev syge.

Metoden har tidligere været benyttet i forbindelse med marinundersøgelser i forbindelse med flere ekspeditioner, men det er første gang, at forsøget finder sted på landjorden. Krüger AS arbejder videre med produktudviklingen af apparatet, der på sigt også vil kunne bruges til at registrere andre former for organisk forurening som for eksempel udslip af olie på havene eller andre forureninger med olie- og fedstoffer.

Læs rapporten i sin helhed